Bảng giá

BẢNG GIÁ CHO THUÊ THIẾT BỊ
Loại Chip Hãng Cấu hình Theo Ngày Theo Tuần Theo Tháng Theo Năm
Laptop Core 2 Duo Dell, HP Core 2 Duo, Ram 2GB, SSD 120GB, Màn 14″ 45k 250k 350k 2,5tr
Hãng khác Core 2 Duo, Ram 2GB, SSD 120GB, Màn 14″ 40k 200k 300k 2tr
Core i3 Dell, HP Core i3, Ram 8GB, SSD 120GB, Màn 14″ 50k 300k 400k 3tr
Hãng khác Core i3, Ram 8GB, SSD 120GB, Màn 14″ 45k 250k 350k 2,5tr
Core i5 Dell, HP Core i5, Ram 8GB, SSD 120GB, Màn 14″ 60k 350k 500k 3,5tr
Hãng khác Core i5, Ram 8GB, SSD 120GB, Màn 14″ 55k 300k 450k 3tr
Core i7 Dell, HP Core i7, Ram 8GB, SSD 120GB, Màn 14″ 70k 400k 700k 4tr
Hãng khác Core i7, Ram 8GB, SSD 120GB, Màn 14″ 65k 350k 650k 3,5tr
PC Core 2 Duo Các hãng Core 2 Duo, Ram 2GB, SSD 120GB, Màn 14″ 80k 400k 600k 3tr
Core i3 Core i3, Ram 4GB, SSD 120GB, Màn 14″ 100k 450k 700k 4tr
Core i5 Core i5, Ram 4GB, SSD 120GB, Màn 14″ 120k 450k 700k 4,5tr
Core i7 Core i7, Ram 8GB, SSD 120GB, Màn 14″ 200k 500k 900k 6tr
Tablet Android Các hãng HĐH Androi, Ram từ 1,5GB, Bộ nhớ lưu trữ từ 8GB, Có wifi, có lắp Sim, Màn hình từ 7″ trở lên. 200k 600k 800k 3tr
iOS Apple HĐH iOS, Ram từ 1GB, Lưu trữ từ 16GB, Có wifi, lắp được Sim 3G, Màn hình từ 8″ trở lên. 300k 700k 900k 4tr
Projector 10.000 Lumen Các hãng Cường độ sáng 10.000 Ansi/lumens, chuẩn hình ảnh Full HD, Màn chiếu 400″ 5tr
8.000 Lumens Cường độ sáng 8.000 Ansi/lumens, chuẩn hình ảnh Full HD, Màn chiếu 300″ 3tr
6.000 Lumens Cường độ sáng 6.000 Ansi/lumens, chuẩn hình ảnh HD, Màn chiếu 250″ 2tr
4.000 Lumens Cường độ sáng 4.000 Ansi/lumens, chuẩn hình ảnh HD, Màn chiếu 200″ 1,5tr
3.000 Lumens Cường độ sáng 3.000 Ansi/lumens, chuẩn hình ảnh HD, Màn chiếu 150″ 1tr
2.500 Lumens Cường độ sáng 2.500 Ansi/lumens, chuẩn hình ảnh HD, Màn chiếu 100″ 600k
Printer Laser đen trắng Tốc độ in từ 16 trang/phút